ناصر دستياری

خانه کارهای من

کليپ های سفر های من

********************

برای تماشای کليپ ها در يوتيوب ، روی آنها  کليک کنيد

 

  Thumbnail
                  From Beijing to Tehran (silk road1) .wmv

سفر جاده ابریشم1- پکن             سفر جاده ابریشم 2-شیان   

 

             

Thumbnail
                          

     سفر جاده ابریشم 3- کاشغر              سفر جاده ابریشم4-تاشغورگان

 Thumbnail
    

سفر جاده ابریشم 5 تاجیکستان   

             

                 

                              

سفرلائوس                                                                سفر پرو             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیده های من

این جا خانه بخشی از عکس های من است.  از دیدار سرزمین های  گوناگون ا. برای راحتی تماشا ، انها را بصورت کلیپ های یوتیوپ در آورده ام.